Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal correctionnel de Limoges (Francija) 23. oktobra 2020 – Kazenski postopek proti DS

(Zadeva C-557/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal correctionnel de Limoges

Stranke v postopku v glavni stvari

DS

Ob udeležbi: Union française des maréchaux-ferrants

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 16. marca 2021 predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal correctionnel de Limoges (Francija) z odločbo z dne 11. septembra 2020, razglasilo za očitno nedopusten.

____________