Beslut meddelat av domstolens ordförande den 14 juni 2021 (begäran om förhandsavgörande från Landesgericht Salzburg - Österrike) – FC mot FTI Touristik GmbH

(Mål C-287/21)1

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 278, 12.7.2021.