Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 9. října 2007 - Bellantone v. Účetní dvůr

(Věc F-85/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Dočasný zaměstnanec jmenovaný úředníkem - Výpověď - Odchodné - Denní příspěvek - Majetková škoda)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Gerardo Bellantone (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: T. Bontnick a J. Feld, advokáti)

Žalovaný: Účetní dvůr Evropských společenství (zástupci: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Účetního dvora ze dne 30. března 2006 zamítajícího stížnost žalobce, bývalého dočasného zaměstnance jmenovaného úředníkem, která směřuje k platbě zbývající části náhrady za dodatečnou výpověď, odchodné a denní příspěvek, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

G. Bellantone ponese tři čtvrtiny vlastních nákladů řízení.

Účetní dvůr Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení a nahradí čtvrtinu nákladů řízení G. Bellantoneho.

____________

1 - Úř. věst. C 237, 30.9.2006, s. 18.