Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 3.5.2016 – Kovács v. komissio

(Asia F-136/11)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen VIII liitteessä olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen astumista kansallisessa järjestelmässä kertyneet eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Nimittävän viranomaisen alkuperäinen hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus, jonka edunsaaja on hyväksynyt – Nimittävän viranomaisen alkuperäisen ehdotuksen peruuttaminen – Uusiin yleisiin soveltamissäännöksiin perustuva uusi hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Epäedullisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Zsuzsanna Kovács (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi ja J.-N. Louis, sitten D. de Abreu Caldas, S. Orlandi ja J.-N. Louis, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja J. Baquero Cruz, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, sekä lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla määritettiin hyvitys kantajalle ennen yhteisön eläkejärjestelmään siirtymistä kertyneistä eläkeoikeuksista

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Zsuzsanna Kovács vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 65, 3.3.2012, s. 24.