Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 8. jūlija spriedums - Wybranowski/Komisija

(lieta F-17/08) 1

Civildienests - Atklāts konkurss - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Mutiskā pārbaudījuma novērtējums - Paziņojums par konkursu EPSO/AD/60/06 - Pamatojums - Atlases komisijas kompetence - Kandidātu novērtēšana

Tiesvedības valoda - poļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andrzej Wybranowski (Varšava, Polija) (pārstāvis - Z. Wybranowski, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un K. Herrmann)

Priekšmets

EPSO/AD/60/06 AD 5 konkursa atlases komisijas lēmuma neiekļaut prasītāju minētā konkursa rezerves sarakstā pēc mutiskā pārbaudījuma rezultātiem grozīšana vai atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Wybranowski atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 158, 21.06.2008, 25. lpp.