Prasība, kas celta 2009. gada 20. februārī - Almeida Campos u.c./Padome

(lieta F-14/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Ana Maria Almeida Campos, Brisele (Beļģija) un citi (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītājus amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2008. gada amatā paaugstināšanu, atcelšana un, ja nepieciešams, lēmumu paaugstināt amatā šajā pakāpē, īstenojot šo pašu amatā paaugstināšanu, ierēdņus, kuru uzvārdi iekļauti amatā paaugstināto sarakstā, kas publicēts 2008. gada 21. aprīļa PP Nr. 72/08, atcelšana.

Prasītāju prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītājus amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2008. gada amatā paaugstināšanu (2008. gada sesija), un, ja nepieciešams, atcelt lēmumu paaugstināt amatā šajā pakāpē, īstenojot šo pašu amatā paaugstināšanu, ierēdņus, kuru uzvārdi iekļauti amatā paaugstināto sarakstā, kas publicēts 2008. gada 21. aprīļa PP Nr. 72/08;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________