A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2011. április 15.

F‑72/09. és F‑17/10. sz. egyesített ügyek

Simone Daake

kontra

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

„Közszolgálat – Szerződéses alkalmazott – Felvétel – Szerződéses alkalmazotti jogállásba felvett volt ideiglenes alkalmazott – A szerződés megszűnésének időpontjára emlékeztető feljegyzés – Sérelmet okozó aktus – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereseti kérelmek – A szerződés meghosszabbítását mellőző határozat – Nyilvánvaló értékelési hiba – Kártérítés – Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereseti kérelmek”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk, valamint az ESZAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott keresetek, amelyekben S. Daake lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az OHIM 2008. szeptember 12‑i, a felperest arról tájékoztató feljegyzését, hogy a szerződéses alkalmazotti szerződése 2008. október 31‑én lejár, és nem hosszabbítják meg, valamint kötelezze az OHIM‑ot, hogy kártérítést fizessen a felperes részére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben mint jogilag nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felperes viseli valamennyi költséget.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Szerződéses alkalmazottnak szóló levél, amely emlékezteti a munkaszerződése lejárati idejére – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – A szerződés meghosszabbítását mellőző határozat – Bennfoglaltság

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Szerződéses alkalmazottak – Felvétel – Határozott idejű szerződés meghosszabbítása

(Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, 88. cikk)

4.      Tisztviselők – Kereset – Kártérítési keresetet elutasító határozattal szemben benyújtott panasz – Határidő – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új jogi vagy ténybeli elemek

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (1) bekezdés)

1.      Csak azok a kötelező joghatásokat kiváltó intézkedések minősülnek megsemmisítés iránti keresettel megtámadható jogi aktusoknak és határozatoknak, amelyek a felperes jogi helyzetének jelentős módosításával a felperes érdekeit érintik.

Következésképpen nem minősül sérelmet okozó aktusnak az intézmény azon levele, amely mindössze emlékezteti a szerződéses alkalmazottat a szerződésének a lejárati időre vonatkozó kikötéseire, és az említett kikötésekhez képest nem tartalmaz új elemet.

(lásd a 34. és 35. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 329/85. sz., Castagnoli kontra Bizottság ügyben 1987. július 9‑én hozott ítéletének 11. pontja; C‑417/05. P. sz., Bizottság kontra Fernández Gómez ügyben 2006. szeptember 14‑én hozott ítéletének 45–47. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑562/93. sz., Obst kontra Bizottság ügyben 1995. október 19‑én hozott ítéletének 23. pontja.

2.      Abban az esetben, ha a szerződés meghosszabbítható, az adminisztrációnak a szerződés meghosszabbítását mellőző határozata a szóban forgó szerződéstől elkülönülő, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében vett, sérelmet okozó aktusnak minősül, amellyel szemben a személyzeti szabályzatban meghatározott határidőn belül panasz, sőt kereset is előterjeszthető. Az ilyen, a szolgálat és az érintett érdekének felülvizsgálatát követő határozat ugyanis az eredeti szerződéshez képest új elemet tartalmaz, és nem tekinthető úgy, mint amely pusztán megerősíti a szerződést.

(lásd a 36. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑160/04. sz., Potamianos kontra Bizottság ügyben 2008. október 15‑én hozott ítéletének 21. pontja.

3.      A szerződéses alkalmazotti szerződés meghosszabbítását mellőző, sérelmet okozó aktusnak minősülő határozat tekintetében az uniós bíróság felülvizsgálatának az említett határozatot esetlegesen igazoló szolgálati érdek értékelésében elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hiba hiányának, a hatáskörrel való visszaélés hiányának, valamint az adminisztrációt a közte és valamely alkalmazottja közötti szerződés megújításáról való döntésekor terhelő gondoskodási kötelezettség megsértése hiányának vizsgálatára kell korlátozódnia.

(lásd a 41. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑35/07. sz., Klug kontra EMEA ügyben 2008. november 27‑én hozott ítéletének 68. pontja.

4.      Mivel a kártérítési kérelmet elutasító kifejezett határozat a korábbi hallgatólagos elutasító határozathoz képest nem tartalmazza az érdekelt helyzetének új jogi és ténybeli elemek függvényében való felülvizsgálatát, ugyanezen határozat pusztán a hallgatólagos elutasító határozatot megerősítő aktusnak minősül, és ezért nem biztosít az érdekelt számára új panaszindítási határidőt.

(lásd az 52. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 75/82. és 117/82. sz., Razzouk és Beydoun kontra Bizottság egyesített ügyekben 1984. március 20‑án hozott ítéletének 12. pontja.