USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

19. července 2011

Věc F-31/07 RENV

Françoise Putterie

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání – Vyškrtnutí“

Předmět: Žaloba podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se F. Putterie domáhá zrušení posudku o vývoji jejího služebního postupu za období od 1. ledna do 31. prosince 2005 v rozsahu, v němž tento posudek, a zejména bod 6.5 „Předpoklady“, neuznává její předpoklady k vykonávání služebních povinností spadajících do kategorie B*.

Rozhodnutí: Věc F‑31/07 RENV, Putterie v. Komise, se vyškrtává z rejstříku Soudu pro veřejnou službu. Účastníci řízení ponesou náklady řízení podle dohody, kterou uzavřeli.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl.69)