4. detsembril 2007 esitatud hagi - Sergio jt versus komisjon

(Kohtuasi F-137/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giovanni Sergio (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat M. Lucas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi sisu kirjeldus

Nõue tühistada "Ametiühingute ja kutseliitude ning personali ja halduse peadirektoraadi kokkuleppe protokoll" ning ametisse nimetava asutuse otsused, mis kinnitati 19. detsembri protokolli ja 14. novembri 2006. aasta otsusega - Nõue mõista kahju hüvitamiseks välja sümboolne üks euro.

Hageja nõuded

Tühistada "Ametiühingute ja kutseliitude ning personali ja halduse peadirektoraadi kokkuleppe protokoll vahendite eraldamise kohta töötajate esindamiseks 2006. aastal", mis tehti personali ja halduse peadirektori 19. detsembri 2006. aasta kirjaga teatavaks Alliance'i sekretariaadile ja ning Union Syndicale Fédérale'i (USF) ja Fédération de la fonction publique européenne (FFPE) presidentidele;

tühistada "Alliance"-i ja/või "FEPE" esindajaid puudutavad individuaalsed teenistusest vabastamise otsused, mis põhinevad eelnimetatud protokollil või 26. mai 2006. aastal tehtud, Brüsseli kohaliku sektsiooni 2006. aasta valimistulemustel tuginevatel arvutustel ametiühingute ja kutseliitude representatiivsuse kohta; ning mis kinnitati 19. detsembri 2006. aasta protokolliga;

tühistada personali ja halduse peadirektoraadi 14. novembri 2006. aasta otsus, millega lõpetati Marquez-Garcia osa-ajaga lähetuses viibimine ja ennistati ta teenistusse tööle täistööajaga;

mõista komisjonilt kõigile hagejatele välja sümboolne üks euro neile kui ametiühingu liikmetele tekitatud mittevaralise ja poliitilise kahju hüvitamiseks ja hagejatele kui ametnikele ja teenistujatele tekitatud mittevaralise kahju ning nende teenistuskäigule põhjustatud kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________