TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. vasario 1 d.

Byla F‑125/05

Vassilios Tsarnavas

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Įvairių tarnybų pareigūnų nuopelnų palyginimas – Prašymas atlyginti žalą – Priimtinumas – Protingas terminas – Advokato honoraras – Ikiteisminė procedūra – Neturtinė žala“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo V. Tsarnavas prašo, pirma, panaikinti 2005 m. balandžio 1 d. Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą atlyginti 72 000 eurų turtinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl šios institucijos padarytų pažeidimų ar tarnybinių nusižengimų per 1998 m. ir 1999 m. pareigų paaukštinimo procedūras, bei, antra, priteisti iš atsakovės minėtą sumą.

Sprendimas: Priteisti iš Komisijos ieškovo naudai 3 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą. Atmesti likusią ieškinio dalį. Komisija padengia savo ir vieną trečdalį V. Tsarnavas patirtų bylinėjimosi išlaidų. V. Tsarnavas padengia du trečdalius savo bylinėjimosi išlaidų.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Institucijai pateiktas prašymas atlyginti žalą – Protingo termino laikymasis

(Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Deliktinė institucijų atsakomybė – Tarnybinis nusižengimas

1.      Visus prašymus, kuriais siekiama iš Bendrijos gauti atlyginimą už institucijos padarytą žalą, pareigūnas ar tarnautojas privalo pateikti institucijai per protingą terminą, skaičiuojamą nuo tada, kada sužinojo apie situaciją, dėl kurios skundžiasi. Termino protingumą reikia vertinti atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes, ypač į bylos svarbą suinteresuotajam asmeniui, bylos sudėtingumą ir jos šalių veiksmus. Šiuo atveju taip pat reikia atsižvelgti į penkerių metų ieškinio senaties terminą, numatytą Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnyje ieškiniams dėl deliktinės atsakomybės.

Kai pareigūnas skundžiasi dėl institucijos, kurioje dirba, per skirtingas paaukštinimo procedūras padarytų tariamų pakartotinių pažeidimų ar tarnybinių nusižengimų, protingas laikotarpio, kuris praėjo prieš suinteresuotajam asmeniui nusprendus pateikti prašymą dėl turtinės žalos, kurią sudaro advokato honoraras ir jo nurodytos išlaidos, susijusios su įvairiomis ikiteisminėmis procedūromis, atlyginimo pobūdis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvieną iš minėtų procedūrų.

Tačiau protingas pobūdis kitaip vertinamas kalbant apie neturtinę žalą, atsiradusią dėl neaiškios situacijos ir nerimo, kurį ieškovas ilgą laiką patyrė, susijusių su galimu jo paaukštinimu per nagrinėjamas paaukštinimo procedūras, taip pat dėl pasitikėjimo institucija praradimo, tariamai kilusio dėl institucijos veiksmų ir priimtų aktų. Šie iš tiesų turi būti vertinami išsamiai ir jų teisėtumas bei pasekmės gali būti vertinami tik bendrai.

(žr. 69–73 ir 81 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2001 m. liepos 6 d. Sprendimo Tsarnavas prieš Komisiją, T‑161/00, Rink. VT p. I‑A‑155 ir II‑721, 37 punktas; 2004 m. spalio 5 d. Sprendimo Eagle ir kt. prieš Komisiją, T‑144/02, Rink. p. II‑3381, 65 ir 66 punktai.

2.      Skirtingose paaukštinimo procedūrose pareigūno atžvilgiu padarytas gero administravimo pažeidimas, dėl kurio jis pateikė daugybę skundų, kurie paaiškėjo esantys bent jau iš dalies pagrįsti, nes dėl jų šalys pasiekė susitarimą, ginčijamas aktas buvo panaikintas arba Bendrijos teismas priėmė sprendimą dėl panaikinimo, yra laikomas tarnybiniu nusižengimu, dėl kurio suinteresuotojo asmens atžvilgiu užsitęsė nurodytos paaukštinimo procedūros ir dėl kurio atsirado teisė į neturtinės žalos atlyginimą už neaiškią situaciją ir patirtą nerimą dėl profesinės ateities.

Tai, jog vėliau dėl negalios ieškovas išėjo į pensiją, nepanaikina minėtos žalos, patirtos dėl administracijos veiksmų, susijusių su galimu ieškovo pareigų paaukštinimu per ankstesnes paaukštinimo procedūras.

(žr. 99 ir 100 punktus)