Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. září 2011 - Lübking a další v. Komise

(Věc F-105/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Povyšovací řízení 2005 - Nová struktura služebního postupu - Prodloužení služebního postupu zavedením nových platových tříd, k nimž neexistuje ve starém služebním řádu ekvivalent - Použití článku 45 služebního řádu, přílohy XIII služebního řádu a OPU platných od roku 2005 - Zásada rovného zacházení - Zpětný účinek rozhodnutí o povýšení ke dni předcházejícímu 1. květnu 2004 - Přechodná opatření - Zjevné důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Johannes Lübking a další (Brusel, Belgie) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: původně zastoupená M. Simm a B. Driessenem, poté M. Bauerem, J. Monteirem a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise zveřejněného ve Správních sděleních č. 85 2005 ze dne 23. listopadu 2005 v části, v níž stanoví povýšení žalobců do platové třídy A*9, a nikoli do platové třídy A*10 v rámci povyšovacího řízení 2005.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

Žalobci a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 281, 18.11.2006, s. 45.