2010. október 8-án benyújtott kereset - Eberhard Bömcke kontra EBB

(F-95/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Eberhard Bömcke (Athus, Belgium) (képviselő: D. Lagasse ügyvéd)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az alperes személyzeti igazgatója által hozott, a felperesnek a személyi állomány képviselőjeként betöltött megbízatása lejártát megerősítő határozat megsemmisítése és kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EBB személyzeti igazgatójának 2010. szeptember 22-én kelt és 2010. szeptember 24-én megkapott levélben közölt határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze arra az EBB-t, hogy térítse meg a fent említett határozattal a felperesnek okozott nem vagyoni kárt, és ezen a címen ítéljen meg neki 25 000 eurót;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EBB-t a költségek viselésére.

____________