Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. prosinca 2020. uputio Tribunal judiciaire d’Auch (Francuska)– EP/Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(predmet C-673/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal judiciaire d’Auch

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EP

Tuženici: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Druga stranka: Maire de Thoux

Prethodna pitanja

Treba li članak 50. Ugovora o Europskoj uniji i Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije tumačiti na način da se njima ukida status građanina Unije britanskim državljanima koji su prije završetka prijelaznog razdoblja koristili svoje pravo na slobodno kretanje i slobodan nastan na državnom području druge države članice, osobito za državljane koji borave na državnom području druge države članice više od petnaest godina i na koje se primjenjuje britanski zakon, takozvani „15 year rule”, kojim im se tako uskraćuje svako pravo glasa?

U slučaju potvrdnog odgovora, treba li smatrati da kombinacija članaka 2., 3., 10., 12. i 127. Sporazuma o povlačenju, točke 6. njegove preambule i članaka 18., 20. i 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije dopušta tim britanskim državljanima zadržavanje, bez ikakve iznimke, pravâ na status građanina Unije koja su uživali prije povlačenja njihove zemlje iz Europske unije?

U slučaju niječnog odgovora na drugo pitanje, je li Sporazum o povlačenju djelomično nevaljan jer se njime povređuju načela koja čine identitet Europske unije, osobito članci 18., 20. i 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ali i članci 39. i [40.] Povelje Europske unije o temeljnim pravima, te povređuje li se njime načelo proporcionalnosti jer ne sadržava odredbu koja bi im dopuštala da zadrže ta prava bez ikakve iznimke?

U svakom slučaju, je li članak 127. stavak 1. točka (b) Sporazuma o povlačenju djelomično nevaljan jer se njime povređuju članci 18., 20. i 21. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ali i članci 39. i 40. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, s obzirom na to da se njime građanima Unije koji su koristili svoje pravo na slobodno kretanje i slobodan nastan u Ujedinjenoj Kraljevini uskraćuje pravo da glasaju i budu birani na lokalnim izborima u toj zemlji te, ako Opći sud i Sud to tumače jednako kao i Conseil d’Etat (Državno vijeće, Francuska), proteže li se ta povreda i na državljane Ujedinjene Kraljevine koji su koristili svoje pravo na slobodno kretanje i slobodan nastan na državnom području druge države članice više od 15 godina, na koje se primjenjuje britanski zakon, takozvani „15 year rule”, kojim im se tako uskraćuje svako pravo glasa?

____________