Žaloba podaná dne 27. prosince 2011 – ZZ v. Rada

(Věc F-142/11)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce : ZZ (zástupce: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy po úspěšné účasti ve výběrovém řízení EPSO/AD/113/07 „Vedoucí odboru (AD9) v oblasti překladu pro češtinu, estonštinu, maďarštinu, litevštinu, lotyštinu, maltštinu, polštinu, slovenštinu a slovinštinu“, a návrh na náhradu škody a úroky.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 9. prosince 2010, jakož i následné rozhodnutí ze dne 7. října 2011;

uložit Radě, aby žalobci uhradila škodu a úroky;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.