Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 3. maija rīkojums – Kovács/Komisija

(lieta F-136/11) 1

Civildienests  – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtās pensijas tiesības atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana Savienības pensiju sistēmā – Iecēlējinstitūcijas sākotnējais piedāvājums ieskaitīt izdienas gadus, kam ir piekritusi ieinteresētā persona – Iecēlējinstitūcijas sākotnējā piedāvājuma atsaukšana  – Jaunais piedāvājums ieskaitīt izdienas gadus, pamatojoties uz jaunajiem Vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zsuzsanna Kovács (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi un J.-N. Louis, avocats, vēlāk D. de Abreu Caldas, S. Orlandi un J.-N. Louis, avocats, un visbeidzot J.-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, vēlāk G. Gattinara un visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noteiktas prasītājas pensijas tiesības Kopienu pensiju sistēmā, kas iegūtas pirms viņas stāšanās darbā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

Zsuzsanna Kovács sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 65, 3.3.2012., 24. lpp.