Acțiune introdusă la 22 mai 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-56/12)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, societate de avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu plăti pentru reclamant, după încetarea contractului său și în perioada de șomaj, contribuțiile la organismul german de asigurare pentru limită de vârstă sau la organismul de asigurare pentru limită de vârstă al Uniunii Europene și cerere de integrare a reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii Europene sau de transfer al drepturilor de pensie ale acestuia la organismul german de asigurare pentru limită de vârstă

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei nr. R/813/11 din 24 februarie 2012 a autorității competente pentru a încheia contracte de serviciu din cadrul Direcției Generale a Comisiei Europene;

obligarea pârâtei la integrarea reclamantului, pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2008 și 31 august 2009, în sistemul de pensii pentru limită de vârstă al funcționarilor și al celorlalți agenți ai Comunității Europene și obligarea pârâtei la plata contribuțiilor aferente;

cu titlu subsidiar, obligarea pârâtei de a depune la organismul german de asigurare pentru limită de vârstă o cerere de asigurare complementară pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2008 și 31 august 2009 și obligarea pârâtei la plata pentru reclamant a contribuțiilor obligatorii la sistemul german de asigurare pentru limită de vârstă;

cu titlu subsidiar, constatarea obligației pârâtei de a plăti reclamantului, cu începere din momentul lichidării pensiei acestuia, despăgubiri în compensare pentru reducerea pensiei în raport cu pensia pe care ar fi primit-o dacă ar fi fost plătite contribuțiile obligatorii aferente perioadei cuprinse între 1 aprilie 2008 și 31 august 2009 la sistemul obligatoriu de asigurare pentru limită de vârstă.