Žalba koju je 28. siječnja 2021. podnio Topcart GmbH protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 18. studenoga 2020. u predmetu T-377/19, Topcart GmbH/Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-48/21 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Topcart GmbH (zastupnik: M. Hoffmann, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Sud Europske unije (vijeće za dopuštanje žalbi) rješenjem od 12. svibnja 2021. nije dopustio žalbu te je žalitelju naložio snošenje vlastitih troškova.

____________