A Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgária) által 2021. február 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – IR elleni büntetőeljárás

(C-105/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Spetsializiran nakazatelen sad

Vádlott

IR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető lenne-e a Charta 6. cikkével – az EJEE 5. cikkének (2) és (4) bekezdésével, valamint (1) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezve – és a Charta 47. cikkével, a szabad mozgáshoz való joggal, az egyenlőség elvével, valamint a kölcsönös bizalom elvével, ha a 2002/584 kerethatározat 6. cikkének (1) bekezdése szerinti kibocsátó igazságügyi hatóság semmilyen erőfeszítést nem tenne annak érdekében, hogy a keresett személyt a végrehajtó tagállam területén való tartózkodása alatt tájékoztassa őrizetbe vételének ténybeli és jogi indokairól és az elfogatóparancs elleni jogorvoslathoz való jogról?

Amennyiben igen: Megköveteli-e az uniós jog nemzeti joggal szembeni elsőbbségének elve a kibocsátó igazságügyi hatóságtól, hogy mellőzze e tájékoztatást, és ezenkívül azt, hogy ha a keresett személy e tájékoztatás elmaradása ellenére a nemzeti elfogatóparancs visszavonását kéri, e kérelmet érdemben csak a keresett személy átadását követően vizsgálja?

Melyek az uniós jog azon jogi eszközei, amelyek e tájékoztatást lehetővé teszik?

____________