Acțiune introdusă la 3 decembrie 2012 – ZZ/Comisia

(Cauza F-147/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în funcție a reclamantului în temeiul noilor DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor și, în măsura necesară, a deciziei de confirmare a transferului menționat

Concluziile reclamantului

Declararea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut;

anularea deciziei din 3 februarie 2012 de aplicare a parametrilor vizați în Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut din 3 martie 2011 pentru transferul drepturilor de pensie ale reclamantului; în măsura necesară, anularea deciziei din 11 octombrie 2012 de confirmare a transferului menționat; obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.