Avaliku Teenistuse Kohtu 28. oktoobri 2010. aasta otsus - Vicente Carbajosa jt versus komisjon

(kohtuasi F-9/09)1

(Avalik teenistus - Üldkonkursid EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 pettusevastase võitluse valdkonnas - Isikut kahjustav meede - Eelvaliku testide tulemuste laekumise järgselt kandidaatide väljajätmine - EPSO pädevuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Isabel Vicente Carbajosa jt (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Ese

Nõue tühistada otsus konkursside EPSO/AD/116/08 ja EPSO/AD/117/08 konkursiteadete vastuvõtmise ja avaldamise kohta ja otsused, mis käsitlevad eelvaliku testide ja kirjalike katsete parandamist ja suuliste katsete hindamist

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsused mitte kanda Isabel Vicente Carbajosa konkursi EPSO/AD/117/08 ja Lehtineni ja Menchéni konkursi EPSO/AD/116/08 nimekirja, kuhu kuulusid kandidaadid, kellel paluti esitada oma kandidatuur.

Jätta hagi muus osas vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata.

Mõista kohtukulud tervikuna välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 82, 4/4/2009, lk 37.