Определение на Съда на публичната служба от 8 октомври 2007 г. - Daskalakis / Комисия

(Дело F-96/07)

Език на производството: английски

Председателят на Съда на публичната служба разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 -