Valitus, jonka Laboratorios Ern, S.A. on tehnyt 7.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-53/19, SBS Bilimsel Bio Çözümler v. EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal), 5.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-678/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Laboratorios Ern, S.A. (edustajat: T. González Martínez y R. Guerras Mazón, abogados)

Muut osapuolet: SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 18.3.2021 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Laboratorios Ern, S.A:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________