Kanne 1.10.2012 – ZZ v. EMA

(Asia F-110/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. Abreu Caldas)

Vastaaja: Euroopan lääkevirasto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylätään kantajan vaatimus siitä, että hänen ylimääräiseksi toimihenkilöksi palkkaamistaan koskeva sopimus on luokiteltava uudelleen väliaikaiseksi toimihenkilöksi palkkaamista koskevaksi sopimukseksi.

Vaatimukset

Työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 21.11.2011 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan vaatimus siitä, että hänen ylimääräiseksi toimihenkilöksi palkkaamistaan koskeva sopimus luokiteltaisiin uudelleen väliaikaiseksi toimihenkilöksi palkkaamista koskevaksi sopimukseksi, on kumottava.

EMA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.