Acțiune introdusă la 4 iulie 2012 – ZZ/SEAE

(Cauza F-70/12)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, É. Marchal, avocați)

Pârât: Serviciul European de Acțiune Externă

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2011.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 15 noiembrie 2011 de a nu îl promova pe reclamant în gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2011;

obligarea SEAE la plata cheltuielilor de judecată.