A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 8-i ítélete - Lesniak kontra Bizottság.

(F-67/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Tisztviselővé kinevezett ideiglenes alkalmazottak - Az új személyzeti szabályzat hatályba lépését megelőzően tartaléklistára vett pályázók - A felvételkor történő besorolás átmeneti szabályai - A kedvezőtlenebb új szabályok alkalmazásával történő besorolás - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 5. cikkének (4) bekezdése és a 12. cikk (3) bekezdése)

Az eljárás nyelve: francia.

Felek

Felperes: Christophe Lesniak (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és H. Krämer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Simm és I. Šulce meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2005. augusztus 8-i határozatának megsemmisítése, amelyben az akkor az A*10 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába tartozó ideiglenes alkalmazott felperest, aki egyben a PE/99/A nyílt versenyvizsga sikeres pályázója, az A*6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába tartozó próbaidős tisztviselővé nevezték ki.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 178., 2006.7.29., 43. o.