HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera întâi)

15 octombrie 2014

Cauza F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Trimitere la Tribunal spre rejudecare după anulare – Recrutare – Anunț pentru ocuparea unui post vacant în cadrul instituției – Condiții de eligibilitate cuprinse în anunțul pentru ocuparea unui post vacant – Puterea de apreciere a AIPN”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care doamna Moschonaki a solicitat anularea deciziei Comisiei Europene din 30 septembrie 2009 de respingere a candidaturii sale pentru un post de „[a]sistent – [b]ibliotecar/[d]ocumentarist” și despăgubirea pentru prejudiciul pe care considera că l‑a suferit

Decizia:      Anulează decizia din 30 septembrie 2009 prin care Comisia Europeană a respins candidatura doamnei Moschonaki pentru postul de „[a]sistent – [b]ibliotecar/[d]ocumentarist”. Obligă Comisia Europeană la plata către doamna Moschonaki a sumei de 5 000 de euro. Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de doamna Moschonaki în cauzele F‑55/10, T‑476/11 P și F‑55/10 RENV.

Sumarul hotărârii

Funcționari – Anunț pentru ocuparea unui post vacant – Obiect – Obligația administrației de a preciza condițiile necesare pentru ocuparea unui post – Conținut – Respingerea unei candidaturi pentru neîndeplinirea unei condiții care nu figurează în anunțul pentru ocuparea unui post vacant – Încălcare

(Statutul funcționarilor, art. 4 și 29)

Principiul securității juridice, care obligă administrația să le asigure persoanelor interesate posibilitatea de a ști cu exactitate care este conținutul obligațiilor care le revin sau al drepturilor de care beneficiază, impune ca o normă care stabilește drepturi și obligații ale membrilor personalului să facă obiectul unei publicități adecvate potrivit modalităților și formelor stabilite de administrație.

În special, în ceea ce privește normele referitoare la recrutarea funcționarilor, autoritatea împuternicită să facă numiri este obligată să indice cât mai exact posibil în anunțul pentru ocuparea unui post vacant care sunt condițiile necesare pentru ocuparea postului în cauză, astfel încât persoanele să fie în măsură să aprecieze oportunitatea de a‑și depune candidatura. Este adevărat că autoritatea menționată nu poate fi obligată să reafirme condițiile expres prevăzute în statut, deoarece candidații se prezumă că le cunosc, însă un anunț pentru ocuparea unui post vacant nu și‑ar mai putea îndeplini obiectivul, care este cel de a informa candidații cu privire la condițiile care trebuie îndeplinite pentru ocuparea unui post, dacă administrația ar putea elimina un candidat pentru un motiv care nu figurează în mod expres în respectivul anunț sau în statut sau care nu a făcut obiectul unei publicări.

Prin urmare, o condiție care, în cadrul unui anunț pentru ocuparea unui post vacant în cadrul instituției, ar viza să excludă participarea la selecție a anumitor funcționari care ar fi pe deplin eligibili în acest sens trebuie, având în vedere efectul juridic pe care îl urmărește, acela de a restrânge participarea la selecție a anumitor persoane îndreptățite, să stabilească în mod clar și precis termenii care justifică o astfel de excludere. În consecință, cerința care nu a făcut obiectul unei publicități și nu decurge în mod clar din anunțul pentru ocuparea unui post vacant nu poate fi opusă persoanei în cauză pentru a‑i respinge candidatura.

(a se vedea punctele 41, 42, 45 și 47)

Trimitere la:

Curte: Hotărârile Grassi/Consiliul, 188/73, EU:C:1974:112, punctul 40, ROM‑projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, punctul 25, Skoma‑Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, punctul 28, și Heinrich, EU:C:2009:140, punctul 44

Tribunalul de Primă Instanță: Hotărârea Vecchi/Comisia, T‑356/94, EU:T:1996:136, punctul 50

Tribunalul Funcției Publice: Hotărârile Wenig/Comisia, F‑80/08, EU:F:2009:160, punctul 90, și Šimonis/Comisia, F‑113/07, EU:F:2011:44, punctele 73 și 74