Sklep Sodišča za uslužbence z dne 5. septembra 2012 – Skovbjerg Gras proti Komisiji

(Zadeva F-37/11)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednica drugega senata je odredila izbris zadeve.

____________

____________

1UL C 173, 11.6.2011, str. 16.