Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums - W/Komisija

(lieta F-86/09) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Atalgojums - Ģimenes pabalsti - Tā paša dzimuma partneri - Apgādnieka pabalsts - Piešķiršanas nosacījumi - Iespēja reģistrēt laulību - Jēdziens - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta iv) daļa

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: W (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - É. Boigelot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Curall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu nepiešķirt prasītājam apgādnieka pabalstu, jo prasītājam un viņa partnerim Beļģijā ir iespēja reģistrēt laulību

Rezolutīvā daļa:

atcelt Komisijas 2009. gada 5. marta un 2009. gada 17. jūlija lēmumus, ar kuriem atteikts piešķirt W Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. pantā paredzēto apgādnieka pabalstu;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 11, 16.01.2010., 40. lpp.