Prasība, kas celta 2008. gada 22. septembrī - Locchi/Komisija

(lieta F-78/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carlo Locchi, Besozzo (Itālija) (pārstāvis - F. Parrat, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma neiekļaut prasītāju ierēdņu sarakstā, kas iepriekš atlasīti 2007. gada sertifikācijas procedūrai, atcelšana, kā arī Komisijas 2007. gada 20. novembra Lēmuma C(2007)5694 par Civildienesta noteikumu 45.a panta vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju galīgajā tādu kandidātu sarakstā, kas iepriekš atlasīti 2007. gada sertifikācijas procedūrai, un līdz ar to lēmumu neiekļaut prasītāju iepriekš atlasīto tādu kandidātu sarakstā, kuri ir vispiemērotākie, kā arī sertifikācijas procedūrai pielaisto kandidātu sarakstu;

atcelt Komisijas 2007. gada 20. novembra Lēmumu C(2007)5694 par Civildienesta noteikumu 45.a panta vispārīgajiem īstenošanas noteikumiem;

vajadzības gadījumā atcelt lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________