Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 20. januarja 2011 - Strack proti Komisiji

(Zadeva F-132/07)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Členi 17, 17a in 19 Kadrovskih predpisov - Prošnja za dovoljenje za razkritje dokumentov - Prošnja za dovoljenje za objavo besedila - Prošnja za dovoljenje, da se ugotovitve uporabijo pred nacionalnimi sodnimi organi - Dopustnost)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Guido Strack (Köln, Nemčija) (zastopnik: H. Tettenborn)

Tožena stranka: Evropska Komisija (zastopniki: J. Currall in B. Eggers skupaj z B. Wägenbaurom, odvetnikom)

Predmet

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti več odločb Komisije, s katerimi je bila zavrnjena prošnja tožeče stranke za dovoljenje, po eni strani, za objavo nekaterih dokumentov in, po drugi strani, za vložitev pritožbe zoper (nekdanje) komisarje in zastopnike Komisije - Odškodninski zahtevek

Izrek

1)    Tožba se zavrne.

2)    G. Stracku se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 107, 26.4.2008, str. 44.