Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 8. března 2011 - Carlo De Nicola v. Evropská investiční banka

(Věc F-59/09)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci Evropské investiční banky - Hodnocení - Povýšení - Pravomoc Soudu - Přípustnost - Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí - Interní směrnice - Zástupce zaměstnanců - Zásada dodržení práva na obhajobu"

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka (zástupci: C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams a F. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferro, advokátem)

Předmět věci

Zaprvé zrušení povýšení, o kterých se rozhodlo dne 29. dubna 2008 a která nezahrnují jméno žalobce, jakož i zrušení hodnocení žalobce za rok 2007. Zadruhé zrušení rozhodnutí Odvolacího výboru nadále rozhodovat bez ohledu na námitku podjatosti. Zatřetí konstatování skutečnosti, že žalobce byl obětí psychického obtěžování, jakož i uložení žalované, aby ukončila všechny činnosti psychického obtěžování a nahradila nemajetkovou a majetkovou újmu.

Výrok rozsudku

Hodnotící zpráva za rok 2007 a rozhodnutí o odmítnutí povýšení C. De Nicoly se zrušují.

Zbývající návrhová žádání v žalobě se zamítají.

Carlo De Nicola a Evropská investiční banka ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 205, 29.8.2009, s. 49.