Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 12 ianuarie 2021 – Uniqa Versicherungen AG/VU

(Cauza C-18/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Uniqa Versicherungen AG

Pârât: VU

Întrebarea preliminară

Dispozițiile articolelor 20 și 26 din Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată1 trebuie interpretate în sensul că se opun întreruperii termenului de 30 de zile prevăzut pentru a formula opoziție la o somație europeană de plată, prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din acest regulament, prin articolul 1 alineatul (1) din Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (Legea federală austriacă privind măsurile de însoțire referitoare la COVID-19 în domeniul justiției), în temeiul căruia, în cauzele civile, toate termenele procedurale al căror fapt generator a intervenit după 21 martie 2020 sau care nu au expirat încă până la această dată se întrerup până la 30 aprilie 2020 și încep să curgă din nou de la 1 mai 2020?

____________

1     JO 2006, L 399, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 9, p. 108.