Acțiune introdusă la 16 iunie 2010 - AD/Comisia

(Cauza F-46/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AD (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei de a nu acorda reclamantului alocația pentru locuință

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale (PMO) din 13 noiembrie 2009 prin care nu se acordă reclamantului alocația pentru locuință prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din anexa VII la Statut;

în orice scopuri utile, anularea deciziei PMO din 9 septembrie 2009 de a nu acorda reclamantului alocația pentru locuință prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din anexa VII la Statut în măsura în care se poate considera că această din urmă "decizie" îl prejudiciază pe reclamant;

cu titlu subsidiar, în ipoteza în care Tribunalul apreciază că articolul 1 alineatul (2) din anexa VII la Statut autoriza autoritatea împuternicită să facă numiri (AIPN) să nu acorde reclamantului alocația pentru locuință în cazul unui cuplu căruia îi este imposibil să se căsătorească din cauza orientării sexuale reprimate de legea națională a partenerului, constatarea nelegalității articolului 1 alineatul (2) litera (c) punctul (iv) din anexa VII la Statut, în măsura în care face trimitere la legea unuia dintre statele membre pentru a aprecia posibilitatea de acces la căsătorie și, în consecință, constatarea inaplicabilității acestei condiții în speță;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________