Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 13. janvāra spriedums (Svea hovrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

(lieta C-466/12) 1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesību aktu tuvināšana – Autortiesības un blakustiesības – Direktīva 2001/29/EK – Informācijas sabiedrība – Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā – 3. panta 1. punkts – Izziņošana sabiedrībai – Jēdziens – Interneta saites (“saite, uz kuras var uzklikšķināt”), kas sniedz pieeju aizsargātiem darbiem

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Svea hovrätt

Pamatlietas puses

Prasītāji: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Atbildētāja: Retriever Sverige AB

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Svea Hovrätt – Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.) 3. panta 1. punkta interpretācija – Tīmekļa vietne meklēšanai un apskatei, kurā tās abonentiem pret atlīdzību piedāvāts pakalpojums piekļūt aizsargātiem darbiem – Personas, kas nav darba autors vai tā tiesību pārņēmējs, piedāvāta saite uz tīmekļa vietni, kurā var piekļūt darbam

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā pantā paredzētā izziņošana sabiedrībai nav interneta vietnē veikta saišu, uz kurām var uzklikšķināt, ievietošana, kuras aizved pie darbiem, kas ir brīvi pieejami citā interneta vietnē;

Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to nepieļauj, ka dalībvalsts var paredzēt plašāku autortiesību īpašnieku aizsardzību, nosakot, ka izziņošanas sabiedrībai jēdziens ietver darbības, kas pārsniedz minētajā tiesību normā paredzēto.

____________

1      OV C 379, 8.12.2012.