Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 13. septembra spriedums - Behnke/Komisija

(lieta F-68/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - 2009. gada novērtēšana un paaugstināšana amatā - Novērtējuma un paaugstināšanas amatā komitejas atzinuma pamatojums - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thorsten Behnke (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - G. Berscheid un C. Berardis-Kayser)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja klasifikāciju II snieguma grupā un piešķirt viņam 5 paaugstinājuma punktus par karjeras attīstības ziņojumu par laiku no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Eiropas Komisija papildus saviem tiesāšanās izdevumiem atlīdzina ceturtdaļu Behnke tiesāšanās izdevumu;

Behnke sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu.

____________

1 - OV C 288, 23.10.2010., 74. lpp.