A Közszolgálati Törvényszék (egyesbíró) 2013. október 23-i ítélete – Verstreken kontra Tanács

(F-98/12. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2008. évi előléptetési időszak – 2009. évi előléptetési időszak – A felperes előléptetését mellőző határozat – Indokolás – Általánosító és sematikus indokolás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kathleen Verstreken (Brüsszel, Belgium) (képviselők: D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bauer és A. Bisch meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperest a 2008. évi és a 2009. évi előléptetési időszakban AD 12 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatok megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsának 2011. november 7-i, K. Verstrekent a 2008. évi és a 2009. évi előléptetési időszakban AD 12 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát megsemmisíti.Az Európai Unió Tanácsa viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a K. Verstrekennél felmerült költségeket.