Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret (Tanska) on esittänyt 28.4.2021 – X v. Udlændingenævnet

(Asia C-279/21)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: X

Vastaaja: Udlændingenævnet

Ennakkoratkaisukysymykset

Estääkö päätöksen N:o 1/801 13 artiklaan sisältyvä standstill-lauseke säätämästä ja soveltamasta kansallisia oikeussääntöjä, joiden mukaan aviopuolisoiden perheenyhdistämisen edellytykseksi asetetaan se, että elleivät erityiset syyt puolla vaatimuksesta poikkeamista, avio- tai avopuolison, joka on assosiaatiosopimuksen ja päätöksen N:o 1/80 soveltamisalaan kuuluva turkkilainen työntekijä, on läpäistävä kohdejäsenvaltion virallisen kielen koe käsiteltävän asian kohteena olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa turkkilainen työntekijä on saanut luvan oleskella pysyvästi kyseisessä unionin jäsenvaltiossa sellaisten aiemmin voimassa olleiden sääntöjen perusteella, joihin ei sisältynyt vaatimusta kohdejäsenvaltion kielen kokeen läpäisemisestä?

Sovelletaanko päätöksen N:o 1/80 10 artiklan 1 kohdan mukaista erityistä syrjintäkieltoa kansalliseen oikeussääntöön, jonka mukaan aviopuolisoiden perheenyhdistämisen edellytykseksi asetetaan se, että elleivät erityiset syyt puolla vaatimuksesta poikkeamista, avio- tai avopuolison, joka on assosiaatiosopimuksen ja päätöksen N:o 1/80 soveltamisalaan kuuluva turkkilainen työntekijä, on läpäistävä kohdejäsenvaltion virallisen kielen koe käsiteltävän asian kohteena olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa turkkilainen työntekijä on saanut luvan oleskella pysyvästi kyseisessä unionin jäsenvaltiossa sellaisten aiemmin voimassa olleiden sääntöjen perusteella, joihin ei sisältynyt vaatimusta kohdejäsenvaltion kielen kokeen läpäisemisestä?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, ovatko edellä mainitun kaltaiset kansalliset oikeussäännöt assosiaatiosopimuksen 9 artiklaan sisältyvän yleisen syrjintäkiellon vastaisia käsiteltävän asian kohteena olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa turkkilainen työntekijä on saanut luvan oleskella pysyvästi kyseisessä unionin jäsenvaltiossa sellaisten aiemmin voimassa olleiden sääntöjen perusteella, joihin ei sisältynyt vaatimusta kohdejäsenvaltion kielen kokeen läpäisemisestä, ja jossa vastaavaa vaatimusta ei aseteta kyseisen Pohjoismaihin kuuluvan unionin jäsenvaltion (Tanskan) tai muiden Pohjoismaiden kansalaisille eikä muiden unionin jäsenvaltioiden kansalaisille (eli EU-/ETA-maiden kansalaisille)?

Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko assosiaatiosopimuksen 9 artiklaan sisältyvään yleiseen syrjintäkieltoon vedota suoraan kansallisissa oikeusistuimissa?

____________

1 Assosiaation kehittämisestä 19.9.1980 tehty ETY–Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/80.