Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 3. junija 2021 –
Yokohama Rubber in EUIPO/Pirelli Tyre

(Združeni zadevi C818/18 P in C6/19 P)(1)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Absolutni razlogi za zavrnitev ali neveljavnost registracije – Znak, ki je sestavljen izključno iz oblike proizvoda, ki je nujna za dosego tehničnega učinka – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 7(1)(e)(ii) – Znak, ki je sestavljen iz oblike, ki ne predstavlja pomembnega dela proizvoda“

1.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(Člen 256(1) PDEU; Statut Sodišča, člen 58, prvi odstavek)

(Glej točko 49.)

2.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znaki, sestavljeni izključno iz oblike proizvoda, ki je potrebna za doseganje tehničnega učinka – Opredelitev bistvenih značilnosti znaka

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(e)(ii))

(Glej točko 60.)

Izrek

1.

Pritožbi v zadevah C‑818/18 P in C‑6/19 P se zavrneta.

2.

Družbi The Yokohama Rubber Co. Ltd in Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) se naloži, naj v enakih delih poleg svojih stroškov v zvezi s pritožbenima postopkoma v zadevah C‑818/18 P in C‑6/19 P nosita stroške, ki so nastali družbi Pirelli Tyre SpA v zvezi s tema postopkoma.

3.

European Association of Trade Mark Owners (Marques) nosi svoje stroške.


1 UL C 148, 29.4.2019.