Acțiune introdusă la 26 septembrie 2022 – Sophienwald/EUIPO - Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Cauza T-597/22)

Limba în care a fost formulată acțiunea: germana

Părțile

Reclamantă: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (reprezentant: J. Hellenbrand, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Austria)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă Sw Sophienwald – marca Uniunii Europene nr. 13 448 981

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulităţii

Decizia atacată: Decizia Camerei întâi de recurs a EUIPO din 25 iulie 2022 în cauza R 2113/2021-1

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO.

Motivul invocat (Motivele invocate)

încălcarea articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 94 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea principiului interzicerii arbitrariului.

____________