Tužba podnesena 29. listopada 2018. – ruwido austria protiv EUIPO-a (transparent pairing)

(predmet T-649/18)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: ruwido austria GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austrija) (zastupnik: A. Ginzburg, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: prijava verbalnog žiga Europske unije transparent pairing – prijava za registraciju br. 16 581 118

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 30. kolovoza 2018. u predmetu R 2487/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi

nedostatak obrazloženja pobijane odluke;

pogrešno materijalno tumačenje znaka za koji je podnesena prijava.

____________