Beroep ingesteld op 22 september 2010 - Nolin / Commissie

(Zaak F-82/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Nolin (Brussel, Belgique) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de afrekening betreffende de nabetaling van verzoekers bezoldiging over de periode juli tot en met december 2009 en van zijn salarisafrekening over januari 2010, opgesteld in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden op basis van verordening (EU; Euratom) nr. 1296/2009 van de Raad van 23 december 2009

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers salarisafrekeningen RG/2009 alsmede van zijn salarisafrekening 01/2010;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.

____________