Sag anlagt den 22. november 2010 - Bancale og Buccheri mod Kommissionen

(Sag F-123/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgien) og Roberto Buccheri (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af de afgørelser, der blev truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøverne COM/INT/OLAF/09/AD8 og COM/INT/OLAF/09/AD10 om ikke at give sagsøgerne adgang til udvælgelsesprøven.

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at bestemmelsen i punkt 4 i afsnit III i meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/COM/INT/OLAF/09 er retsstridig, for så vidt som den forbyder, at der tages hensyn til erhvervserfaring på universitetsniveau, der er opnået før opnåelse af universitetsgraden.

Afslagene på sagsøgernes ansøgninger til udvælgelsesprøve EPSO/COM/INT/OLAF/09 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________