31. märtsil 2008 esitatud hagi - Liotti versus komisjon

(Kohtuasi F-38/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Ajavahemiku 1. jaanuar 2006 - 31. detsember 2006 kohta koostatud hageja karjääriarengu aruande tühistamine.

Hageja nõuded

Tühistada viiteperioodi 1. jaanuar 2006 - 31. detsember 2006 kohta koostatud hageja karjääriarengu aruanne;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________