Rješenje Službeničkog suda od 30. travnja 2014. – Michel protiv ETF-a

(Predmet F-88/08 RENV)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik drugog vijeća odredio je brisanje predmeta.

____________

____________