Personaldomstolens beslut av den 11 januari 2011 - Dekker mot Europol

(Mål F-87/09)()

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 24, 30.1.2011.