2012. január 27-én benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-12/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: S. Rodrigues, A. Blot és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek 2010. január 1-jére visszaható hatállyal az AD11 besorolási fokozatba történő besorolása iránti kérelmét elutasító hallgatólagos bizottsági határozat megsemmisítése, valamint az állítólag bekövetkezett kár megtérítése

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010. október 18-án elfogadott határozatot, amely megtagadja a felperesnek 2010. január 1-jére visszaható hatállyal az AD11 besorolási fokozatba történő átsorolását;

rendelje el a felperest ért nem vagyoni kár megtérítését, amelynek kapcsán a méltányos összegű kártérítés becsült összege 22 000 euró;

másodlagosan, rendelje el a felperest ért vagyoni kár megtérítését, amelynek összege a 2010. évi értékelési időszak vonatkozásában 11 742,48 euró, az ezt követő, a jelen ügyben hozandó ítélet meghozatalának időpontjáig terjedő időszak vonatkozásában pedig az ezután kiszámítandó változó összeg, a jogszabályokban előírt mértékű kompenzációs és késedelmi kamatokkal növelve; ezen első teljes összeghez pedig a vagyoni kár második összetevőjének megtérítése érdekében adja hozzá a Közszolgálati Törvényszék mérlegelése alapján megállapított átalányösszeget, amelynek tájékoztató és átmeneti jelleggel megállapított összege hozzávetőleg 120 000 euróra tehető;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.