Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums - Goddijn/Eiropas Policijas birojs (Europol)

(lieta F-39/09) 1

Civildienests - Europol personāls - Līguma nepagarināšana - Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums - Eiropola Personāla reglamenta 6. pants - Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jacqueline Goddijn (Breda, Nīderlande) (pārstāvji - sākotnēji P. de Casparis, advokāts, pēc tam W. J. Dammingh un N. D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Europol) (pārstāvji - D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur un R. Van der Hout, advokāti)

Priekšmets

2008. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru prasītāja ir informēta par nespēju piedāvāt viņai pastāvīgu darbu, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmuma, ar kuru ir noraidīta sūdzība par pirmo lēmumu, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru Eiropas Policijas birojs (Europol) ir atteicies piešķirt Goddijn uz nenoteiktu laiku noslēgtu līgumu;

Europol atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 167, 18.07.2009., 27. lpp.