Talan väckt den 11 december 2006 - Hartwig mot kommissionen och parlamentet

(Mål F-141/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Marc Hartwig (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten T. Bontinck)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission och Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de enskilda beslut som fattats av Europeiska gemenskapernas kommission och Europaparlamentet den 12 april 2006 respektive den 27 mars 2006 angående sökandens övergång från tillfälligt anställd till tjänsteman, och

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har, efter att ha arbetat ett antal år som tillfälligt anställd vid kommissionen med placering i lönegrad B*7, klarat Europaparlamentets externa uttagningsprov PE/34/B (lönegrad B5/B4). Sökanden provanställdes som tjänsteman i lönegrad B*3 av Europaparlamentet, och förflyttades därefter omedelbart till kommissionen där han placerades i samma lönegrad.

Sökanden anför till stöd för sin talan att artiklarna 31 och 62 i tjänsteföreskrifterna samt artiklarna 5 och 2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna har åsidosatts.

Sökanden gör vidare gällande att principen om skydd för berättigade förväntningar samt principen om skydd för förvärvade rättigheter har åsidosatts.

____________