Tožba, vložena 22. julija 2011 - ZZ proti Sodišču Evropske unije

(Zadeva F-71/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: J.-M. Bauler, odvetnik)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 in naložitev toženi strani, naj plača odškodnino za nematerialno škodo.

Predlogi tožeče stranke

ocenjevalno poročilo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 naj se razglasi za nično; podredno, ocena z dne 9. septembra 2009, dodeljena po razglasitvi ničnosti prejšnjega ocenjevalnega poročila za isto obdobje, naj se razveljavi;

odločba o zavrnitvi ugovora z dne 14. aprila 2011 naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo 50.000 EUR iz naslova povrnitve nepremoženjske škode;

Sodišču Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________