Tožba, vložena 21. aprila 2020 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(Zadeva T-215/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italija) (zastopnika: R. KunzHallstein in H. Kunz-Hallstein, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Atene, Grčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: Tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: Besedna znamka Evropske Unije HYAL – znamka Evropske unije št. 2430 221

Postopek pred EUIPO: Postopek izbrisa

Izpodbijana odločba: Odločba petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. januarja 2020 v zadevi R 613/2019-5

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep razglasi za ničen;

EUIPO naloži plačilo stroškov ter, podredno, če bo v postopku intervenirala druga stranka pred odborom za pritožbe, EUIPO in intervenientki naloži solidarno plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 165(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 32(f) in 39(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625;

Kršitev člena 94(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 95(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 59(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

Kršitev člena 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

____________